ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ,ಸಯ್ಯದ್

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ  ಕೆ.ಎಂ,ಸಯ್ಯದ್

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ  ಕೆ.ಎಂ,ಸಯ್ಯದ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಯ್ಯದ್ ಪೌಂಡೇಷನ್

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/465013157447180/

Please follow and like us:
error