ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಾಟನ್ ಪಾಷಾ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು 

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಾಟನ್ ಪಾಷಾ,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ,ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/934057140294371/

Please follow and like us:
error