ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಸಲ್ಲ ಪೆದ್ದಸುಬ್ಬಯ್ಯ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಸಲ್ಲ ಪೆದ್ದಸುಬ್ಬಯ್ಯ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಸಲ್ಲ ಪೆದ್ದಸುಬ್ಬಯ್ಯ

ತಿರುಮಲಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/1415702085253657/

advertorial

Please follow and like us:
error