ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ
ತಾಲೂಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/533953990751992/

advertorial

Please follow and like us:
error