ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/394133838207658/

advert

Please follow and like us:
error