ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಶಾಸಕರು

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಶಾಸಕರು

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ

ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/545173199643651/

Please follow and like us:
error