ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು-ಅಮರೇಶ ಉಪಲಾಪೂರ

ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನದಲಿತರ ನಾಯಕ ,ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಕೋರುವವರು

ಅಮರೇಶ ಉಪಲಾಪೂರ ಕಿನ್ನಾಳ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು

 

Please follow and like us:
error