ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು-ಮಸೂದ್ ಎನ್.ಅರಗಂಜಿ

ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನದಲಿತರ ನಾಯಕ , ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ   ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಕೋರುವವರು

ಮಸೂದ್ ಎನ್.ಅರಗಂಜಿ

ಯುವಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಗಂಗಾವತಿ

 

 

Please follow and like us:
error