ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು- ಪರಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ

ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನದಲಿತರ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ   ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

 

ಪರಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಬಂಜಾರ,

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಗಂಗಾವತಿ

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
error