ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು -ಎಫ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಭತ್ತದ ನಾಡು ಗಂಗಾವತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶುಭಕೋರುವವರು

ಎಫ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ

ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಗಂಗಾವತಿ

Please follow and like us:
error