ರೆಡ್ಮಿನೋಟ್ 4 ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್

ಎಂಐ ನೋಟ್ 4 ಮೋಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ

ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿದೆ. ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ . ಕಳೆದ 6-10-2017 ರಂದು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರುಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

Please follow and like us:
error