ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸರ್ವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು..

Please follow and like us:
error