ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು 12 ಕೋಟಿ ರೂ. 

​ಕಳ್ಳಾಟದಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು ಅಧಿವೇಶನ. 225 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 50 ರಿಂದ 60 ಶಾಸಕರು ಸದನದೊಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಬರೀ ಶೂನ್ಯ..

Related posts

Leave a Comment