You are here
Home > Koppal News > ಬಾಮ್ಸೆಪ್,ಬಿಎಮ್ ಎಮ್ ೯ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಅಧೀವೇಶನ

ಬಾಮ್ಸೆಪ್,ಬಿಎಮ್ ಎಮ್ ೯ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಅಧೀವೇಶನ

ಬಾಮ್ಸೆಪ್,ಬಿಎಮ್ ಎಮ್ ೯ನೇ 
 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅದೀವೇಶನ ನಾಳೆ ರವಿವಾರ ೧೩ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ

Top