Breaking News
Home / Koppal News / ಬಾಮ್ಸೆಪ್,ಬಿಎಮ್ ಎಮ್ ೯ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಅಧೀವೇಶನ
ಬಾಮ್ಸೆಪ್,ಬಿಎಮ್ ಎಮ್ ೯ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಅಧೀವೇಶನ

ಬಾಮ್ಸೆಪ್,ಬಿಎಮ್ ಎಮ್ ೯ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಅಧೀವೇಶನ

ಬಾಮ್ಸೆಪ್,ಬಿಎಮ್ ಎಮ್ ೯ನೇ 
 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅದೀವೇಶನ ನಾಳೆ ರವಿವಾರ ೧೩ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top
Show Buttons
Hide Buttons