ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್

ಇಂಜನಿಯರ್ಸ್ & ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/699645500537932/

Please follow and like us:
error