ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ್

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ್

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ್

ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಕುಷ್ಟಗಿ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/435760757141275/

Please follow and like us:
error