ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು  ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಸಂಸದರು ಕೊಪ್ಪಳ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ,

ಸಂಸದರು ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/415712439320520/

 

Please follow and like us:
error