ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಕಗಿರಿ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/2422012548037036/

advertoraial

Please follow and like us:
error