ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಕಗಿರಿ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು.. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಡಿಸಿಸಿ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಕನಕಗಿರಿ

Posted by Kannadanet on Saturday, October 26, 2019

advertoraial

Related posts