ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು-ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಗದ್ವಾಲ್

ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನದಲಿತರ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ   ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಕೋರುವವರು

ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಗದ್ವಾಲ್

ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಈದ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಗಂಗಾವತಿ

Please follow and like us:
error