ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಪ್ಪಳ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..

ಶ್ರೀ  ಅಭಿನವ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ

ಕೊಪ್ಪಳ

 

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/2574381766144174/https://www.facebook.com/kannadanet/videos/2574381766144174/

Please follow and like us:
error