ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಮರೇಶ ಕರಡಿಯವರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಮರೇಶ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿಯವರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಅಮರೇಶ ಕರಡಿಯವರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ

 

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/2393355460879373/

ADVERTORIAL

Please follow and like us:
error