ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದಿನ – ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದಿನ – ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿಸಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು

Please follow and like us:
error