ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದಿನ – ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದಿನ – ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕೊಪ್ಪಳ

Please follow and like us:
error