ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದಿನ – ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಟಂಗಿ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದಿನ – ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕೊಪ್ಪಳ

Please follow and like us:
error