ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು- ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಶುಭ ಕೋರುವವರು

ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ

ಮಾಜಿ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಪ್ಪಳ

Please follow and like us:
error