ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು – ಹನುಮೇಶ ಹೊಸಳ್ಳಿ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಷಯಗಳು – 

ಶುಭಕೋರುವವರು

ಹನುಮೇಶ ಹೊಸಳ್ಳಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು

ಕೊಪ್ಪಳ


Please follow and like us:
error