ಜವಳಿ gst  ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

 ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..ಕೊಪ್ಪಳದ ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಜವಳಿ 


ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು..

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment