You are here
Home > Koppal News > ಕೊಪ್ಪಳ ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ

ಕೊಪ್ಪಳ ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ . ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

Leave a Reply

Top