ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಭ್ರಮ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Please follow and like us:
error