ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

Leave a Reply