ಕಸವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ರಾಷ್ಟ್ರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಸದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ. ರಾಶಿ ಕಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಭೂಮಿ ಯೊಳಗೆ ಹೂತು ಹಾಕಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

 ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದೆನಿಸಿದ ಸ್ವೀಡನ್’ಗೆ ಕಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಂತೆ. ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕ ಇಂಧನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್, ಇಂಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಕಸವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಶೇ. 50% ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೇ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ. 1% ಕಸ ಮಾತ್ರ ನೆಲ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬು ದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಮಾದರಿ. ತೀವ್ರ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡಲು ಬಹುತೇಕ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್, ಇಂಧನ ಮತ್ತಿತರ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿದೆ.

Please follow and like us:
error