ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬಾರದು- ರಾಯರಡ್ಡಿ

 

 . ಕೊಪ್ಪಳದ ಪುರಾತನ ಕಮಾನುಗಳ ತೆರವು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಂತೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕುಎಂದು  ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ.. 

 

Please follow and like us:
error