You are here
Home > Koppal News > ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ -ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ

ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ -ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ


ಕೊಪ್ಪಳ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ  ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಳವಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚೌಡಪ್ಪ ಜಂತ್ಲಿ ಅವಿರೊಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Top