ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ 

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಮನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ಯುವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹ್ಯಾಟಿ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯುಷ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಇವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Please follow and like us:
error