ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೆದ್ದ,ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಮತ ಎಷ್ಟು ?

ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೆದ್ದ,ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಮತ ಎಷ್ಟು ?

ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ೩೧, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-೧೫, ಬಿಜೆಪಿ- ೧೦, ಜೆಡಿಎಸ್-೦೨, ಪಕ್ಷೇತರ- ೦೪