ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭ | ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ ಸಚಿವರಿಂದ ಚಾಲನೆ -ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ

ಮಾ. ೨೪ರಂದು ಉಜ್ವಲ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೈಲ

Read more