ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ವಿತರಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಅ.೧೭, ೧೯೯೮-೯೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

Read more