ಶೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್‌ಮಿಂಟನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಎಪ್ರೀಲ್ ೮ ರಂದು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್‌ಮಿಂಟನ್ ಅಶೋಷಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಟ್‌ಮಿಂಟ್‌ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ

Read more