ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್‌ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ನವೀನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಏಷ್ಯಾ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಮ್‌ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಕಮಿಟಿಯು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತಕಂಪನಿಯಾದಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫೆರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನುನವೀನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ದಿ ೧೭-೦೯-೨೦೧೯ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ಹೋಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೧೮ ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಏಷ್ಯಾ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಎಮ್‌ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್‌ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ  ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.ನವೀನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ,ಹೊಸ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಚರ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್‌ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೌಕರರಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲುಉತ್ತಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಠಕರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಙಾನವನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನುತುಂಬುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ…

Read More