ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜ.೫: ನಗರದ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೦೩, ೦೪ ಮತ್ತು ೦೫ ಜನೆವರಿ, ೨೦೧೮ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರಾಜ್ಯ ಮತ್ತುರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ

Read more