ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧೂಳಿಪಟವಾಗಲಿದೆ- ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮುಲು

Koppal ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ದೇಶದ ದುರಂತ. ಒಂದು ರೀತಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮಉ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್

Read more