ಪ್ರಾಣೇಶ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಮಾ.೨೬, ಎಪ್ರೀಲ ೨೩ ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶರವರು ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ‘ಐಕಾನ್’ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು

Read more