ಅಶೋಕಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮುಂದ ಮಾಟಮಂತ್ರ

ಗಂಗಾವತಿ : ಔಷಧಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇರೂರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ,

Read more