ಸೈನಿಕರ ಅವಹೇಳನ,ದೇಶದ್ರೋಹ ಹೇಳಿಕೆ: ಶಾಸಕ ಹಿಟ್ನಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮರೇಶ ಕರಡಿ ದೂರು

ಮಾ. ೨ರಂದು ಸೈನಿಕರ ದಾಳಿ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ | ಉಗ್ರರ ಹೆಣಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ…