ಆರ್ಯನ್ ಚಿತ್ರವಿಮರ್ಶೆ

ಸಾಧಾರಣ ಕಥೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಚಿತ್ರ         ಅವನು ಆತ್ಯತ್ತಮ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕೋಚ್. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿರುವ ಆರ್ಯನ್‌ಗೆ ಪ್ರೀತಿ

Read more