ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ‘ಸಂದಿಗ್ಧ’ ಚಿತ್ರದ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜ.  ಕೊಪ್ಪಳ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತಾದ ‘ಸಂದಿಗ್ದ’ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

Read more