ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ರೈತರ/ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರ/ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಸಿ(ಕೃಷಿ), ಬಿಎಸ್‌ಸಿ(ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ…