ಮೊದಲು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉಪನಿರ್ದೆಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ

ಕೊಪ್ಪಳ : ಜು೦೯, ಮೊದಲು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ

Read more