೩ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ : ನಿಜಾಂಶ ಏನು ?

Koppal ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು, ತಾಯಿ ಎಂದು ಕ್ರೂರಿ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸಾವು ಅಂತ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಸತ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು

Read more