13ನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯ : ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ

) ಜನ-ಉಪಯೋಗಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊಪ್ಪಳ: ಶ್ರೀ ಗವಿಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜನ-ಉಪಯೋಗಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಪುನಶ್ಚೇತನ…